“Teamwork. Samen bereiken we meer dan een ergotherapeut of fysiotherapeut alleen”

Zolang je lichamelijk en geestelijk fit bent, zijn dagelijkse dingen zoals je aankleden, koffiezetten, je kinderen ophalen van school en sporten geen probleem. Dat wordt heel anders als je bijvoorbeeld niet goed meer kunt staan, nog maar één arm kunt gebruiken of als je mentale conditie achteruitgaat. Dan worden deze handelingen ineens een hele onderneming. Fysiotherapeut Max Broers en ergotherapeut Richard Loneus vertellen wat de fysio- en ergotherapeut voor je kunnen doen, waarom hun samenwerking belangrijk is en wat daar de voordelen van zijn.

De overeenkomst tussen fysiotherapie en ergotherapie is vooral dat ze hetzelfde doel hebben: beide zijn erop gericht je te helpen je functioneren te verbeteren. In hoe dat doel bereikt wordt leggen ze verschillende accenten. De ergotherapeut leert je hoe je een activiteit anders uit kunt voeren óf een hulpmiddel kunt gebruiken zodat je zoveel mogelijk activiteiten weer (zelf) kunt uitvoeren. De fysiotherapeut is dé specialist als het gaat om klachten rond houding en bewegen. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen.

Multidisciplinair samenwerken

De samenwerking tussen een ergotherapeut en fysiotherapeut wordt ook wel multidisciplinair samenwerken genoemd en biedt voordeel voor jou als patiënt. Max: “Samen bereiken we een doel dat door alleen een ergotherapeut of fysiotherapeut niet gehaald kan worden. Om een patiënt optimale zorg te bieden, kijken we daarom verder dan alleen het eigen vakgebied. Omdat wij geloven dat verschillende zorgverleners elkaar aanvullen. Max: “Daarnaast is het leuk om samen te werken en leer je van elkaar.”

De juiste hulp(middelen)

Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor het minder goed functioneren van je lijf en hoofd. In een revalidatiecentrum gaat het om patiënten met langdurende beperkingen of na een ongeval, blessure of operatie. Ook overbelasting kan een oorzaak zijn. En soms is de oorzaak van de klachten onbekend. Om weer goed te kunnen functioneren, kijken de ergotherapeut en fysiotherapeut samen met jou naar wat je wel en niet kunt. De ergotherapeut doet dat onder andere op het gebied van betekenisvolle activiteiten zoals persoonlijke verzorging, het huishouden en de boodschappen, je werk en hobby’s. Frederieke: “Je kijkt naar welke mogelijkheden er zijn en zoekt naar oplossingen. Dat doen we door activiteiten te trainen, de activiteit aan te passen of de juiste hulpmiddelen in te zetten om een activiteit te laten slagen. Soms moeten we aan de voorwaarden werken, zoals zorgen dat je voldoende energie hebt op de juiste momenten. Hiervoor maken we altijd een programma op maat. Voor iedereen zijn die betekenisvolle activiteiten weer anders.”

Zelfstandig functioneren

Afhankelijk van je leeftijd, aandoening en klachten, leert de ergotherapeut je dus een andere manier van handelen aan of hoe je met hulpmiddelen iets uitvoert, zoals douchen met een douchestoel. Naast hulpmiddelen en andere manieren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen, worden ook je fysieke mogelijkheden onderzocht. Dit om te kijken of – en waar – verbetering mogelijk is. Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van een fysiotherapeut. Rick: “Ik maak een bewegingsprogramma dat je helpt om weer te bewegen op jouw oude, optimale niveau. We oefenen samen bijvoorbeeld hoe je in en uit bed komt, hoe je jezelf ondersteunt bij het tandenpoetsen en jezelf wassen of wat de beste houding is bij een toiletbezoek. We proberen samen om jou zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren”, aldus Rick.

Meer weten? Maak een afspraak!

Veilig contact en snel overleg

Max: “Wanneer Rick en ik samen een patiënt begeleiden, zien we dat we elkaar echt kunnen aanvullen omdat we met een andere bril naar hetzelfde probleem kijken. We proberen alle stukken te analyseren en zo tot de kern te komen van een probleem en een goede behandeling te geven. Rick: “Vindt een patiënt het lastig om aan de slag te gaan met de oefeningen uit een oefenschema? Dan doen we zowel de activiteit als oefeningen samen waardoor het soms makkelijker en beter uit te voeren is. Dankzij onze samenwerking hebben we op een veilige manier contact en overleggen we makkelijk en snel. Dat komt het herstel van de patiënt eigenlijk altijd ten goede!”