Cardo​ Healthcare Veldhoven
Rapportstraat 10A
5504 BP Veldhoven
T: 040 -2 094 095
E: fysio@cardo.nl

​Cardo Healthcare Waalre
van Dijklaan 3
5541 WG Waalre
T: 040 – 2 094 095
E: fysio@cardo.nl

Klachten of ideeën

Ondanks al onze inspanningen en goede intenties kunnen dingen misgaan. Als u een klacht heeft dan kunt u deze bespreken met uw behandelaar of vertrouwenspersoon binnen CARDO Healthcare. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrek aan communicatie. Rechtstreeks vragen om opheldering is vaak in dat geval voldoende om problemen uit de wereld te helpen. Het is niet vaak eenvoudig om over problemen en klachten te praten. Het is toch van belang voor uzelf of onze medewerkers om niet te lang met dit soort problemen te blijven zitten.

Als het niet lukt de klacht met een medewerker te bespreken of op te lossen, als dit u dit niet durft of als het gesprek niet is verlopen naar uw tevredenheid kunt u overwegen de klacht neer te leggen bij de klachtenfunctionaris. Via het KLACHTENFORMULIER kunt u de klacht beschrijven en staat waar u deze kunt indienen.

De klachtenfunctionaris neemt contact met u op en biedt u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. In overleg bepaalt u wat er met uw klacht gebeurt. Indien nodig kan de klachtenfunctionaris als bemiddelaar optreden tussen u en de desbetreffende medewerker(s). Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl en is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG/EGi 27349.2.

Suggestie of complement

Een goed idee, een suggestie of een compliment is natuurlijk van harte welkom. Stuur deze in per email naar info@CARDO .nl. Uw ideeën of suggesties delen kan ervoor zorgen dat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Het geven van complimenten bevestigd dat wij op de goede weg zijn om onze missie en visie uit te dragen!