Schouderklachten

CASE: SCHOUDERKLACHTEN & SHOCKWAVE

Een 68-jarige man bezocht de praktijk met schouderklachten. De schouderklachten zorgden voor een bewegingsbeperking voornamelijk bij bovenhandse bewegingen.

Het onderzoek

Na het lichamelijk onderzoek, heeft onze therapeut gebruikt gemaakt van echografie om de schouder beter in beeld te krijgen. Tijdens dat onderzoek zijn er calcificaties zichtbaar in de schouder.

Calcificaties zijn kleine kalkpuntjes die kunnen ontstaan in de pees als gevolg van veroudering van de pees, te veel en te zware activiteiten of als gevolg van een ontsteking van de pees.

De behandeling

De man is daarna behandeld door middel van Shockwave therapie: de klachten zijn daarna in snel tempo verminderd.

Shockwave therapie versnelt het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam weer te reactiveren. Naast de shockwave therapie is er ook gestart met oefentherapie gericht op het optrainen van de schouderspieren om een volgende keer klachten voor te zijn.

WAT IS SHOCKWAVE-BEHANDELING?

Shockwave-behandeling is een geavanceerde, niet-chirurgische therapievorm die gebruikmaakt van krachtige maar kortdurende energie-impulsen om pijn te minimaliseren en het genezingsproces van beschadigd weefsel te versnellen. In deze context betekent “shock” een mechanische golfimpuls en heeft het niets te maken met een elektrische schok. Deze hoogenergetische akoestische golven worden gericht op de pijnlijke of beschadigde zone, wat een stimulerend effect heeft op de bloedstroom en stofwisseling. Dit draagt bij aan een snellere weefselregeneratie.

WAAROM WERKT SHOCKWAVE-BEHANDELING ZO GOED?

De doeltreffendheid van shockwave-therapie komt voort uit het vermogen om het lichaamseigen genezingsmechanismen te activeren. De energiegolven bevorderen de doorbloeding en de stofwisseling in de aangedane zone, wat bijdraagt aan het herstel van beschadigd weefsel. Bovendien stimuleert de therapie de vrijgave van stoffen die pijn verzachten en ontstekingen remmen, wat direct tot vermindering van de pijn leidt.

HOE VERLOOPT EEN SHOCKWAVE-BEHANDELING EN IS HET PIJNLIJK?

In een typische shockwave-sessie brengt de therapeut eerst een speciale gel aan op de te behandelen locatie, zodat de energiegolven optimaal kunnen worden overgedragen. Vervolgens wordt het shockwave-apparaat tegen de huid geplaatst en worden de golven gericht op het probleemgebied.

De duur van een behandeling varieert meestal tussen de 5 en 10 minuten en is afhankelijk van de te behandelen klacht. Het kan zijn dat je een lichte ongemakkelijkheid voelt tijdens de sessie, maar dit is over het algemeen goed te verdragen. Het ervaren ongemak is vaak gerelateerd aan de intensiteit van de behandeling en de specifieke aandoening.

Na de sessie kun je wat tijdelijke bijwerkingen zoals roodheid, zwelling of een lichte gevoelloosheid opmerken in het behandelde gebied. Dit zijn normale reacties en ze verdwijnen doorgaans snel.

Meer weten? Maak een afspraak.